ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Studia I stopnia (licencjat)

Analiza ekonomiczna
Analiza finansowa
Audyt wewnętrzny
Finanse przedsiębiorstw
Finanse korporacyjne
Ocena projektów inwestycyjnych
Rachunkowość
Rachunkowość finansowa
Rewizja finansowa
Seminaria licencjackie
Sprawozdawczość finansowa

Studia II stopnia (magisterskie)

Analiza finansowa
Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
Rewizja finansowa
Seminaria magisterskie

Studia MBA

Analiza finansowa
Seminarium MBA

Studia podyplomowe

Analiza finansowa
Audyt wewnętrzny
Ekonomia finansowa
Ocena projektów inwestycyjnych
Rachunkowość
Seminarium dyplomowe
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Opiekun kierunku Analityk finansowy

 Kursy i szkolenia

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku: kurs Zarządzanie finansami przedsiębiorstw przy wykorzystaniu analizy; kurs dla kandydatów na głównych księgowych, szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów; szkolenia dla pracowników Urzędów Celnych; szkolenie: ocena projektów inwestycyjnych

Szkolenia dla kadry zarządzającej oraz działów finansowo-księgowych  (m.in. z zakresu analizy finansowej – modele, analizy wskaźnikowe, finansów przedsiębiorstw – kształtowanie zapasów, kapitał pracujący, dźwignie, WACC, ocena projektów inwestycyjnych)