Praktyki

Szanowni Państwo,

zostałam opiekunem praktyk dla Waszego kierunku. Spodziewajcie się na stronie przydatnych plików z dokumentami, kontaktów i wszelkich informacji 🙂

UWAGA:
– termin wpisu i rozliczenia praktyk to semestr letni; zachęcam jednak do przynoszenia do mnie wymaganych dokumentów – nie zostawiajcie praktyk na ostatni moment

Najczęstsze pytania:

 1. Termin: najwcześniej III semestr studiów, najpóźniej VI (zaliczenie praktyk wymagane do zakończenia studiów);
 2. Rodzaj umowy: bez znaczenia (zlecenie, o pracę)
 3. Miejsce: gwarantujące realizację założeń praktyki (Studenci FiR – działy finansowo-księgowe, biura rachunkowe;  Studenci EM – dowolna jednostka)
 4. Czas trwania: 3 tygodnie (rozumiane jako 75 godzin zegarowych, teoretycznie 5 godzin dziennie – ale możecie być i dłużej)
 5. Formalności:
  a) znajdujecie jednostkę, w której możecie odbywać praktykę, i zgłaszacie się do Studium Praktyk UKW Studium Praktyk UKW kontakt
  b) po zatwierdzeniu wszystkich formalności, informujecie mnie gdzie i kiedy odbywacie praktyki (spodziewajcie się wizyty 🙂
  c) zakładacie i regularnie prowadzicie Dziennik Praktyk
 6. Efekty: nabywacie umiejętności potrzebne do wykonywania przyszłego zawodu, wykorzystując praktycznie wiedzę ze studiów 🙂
 7. Zaliczenie: z dziennikiem praktyk (oryginał i ksero) oraz opinią (oryginał i ksero) przychodzicie do mnie; akceptuję dokumentację, robię wpis do USOS, zawiadamiam Dział praktyk

Dokumenty:

Program praktyk

Dziennik praktyk_wzor_strona tytulowa

Dziennik praktyk_wzor

UWAGA: Ekonomia Menedżerska:

Powinni Państwo uczyć się od Właściciela/Zarządzającego jednostką właśnie zarządzania firmą, czyli tak naprawdę być “pomocą” – organizować spotkania i  jeżeli to możliwe przysłuchiwać się negocjacjom, oglądać dokumenty, trochę pomagać w sekretariacie (bo to tam Właściciel zleca wiele czynności), uczyć się organizacji biznesu, sposobu kontaktów z ludźmi, zajrzeć do księgowości i popatrzeć na sprawozdania, które idą do urzędu skarbowego, ZUSu, te dla Właściciela – czyli bilans, rachunek wyników; zorientować się, za ile rzeczy odpowiada Właściciel, jaka dokumentacja jest z tym związana, w jakiej formie prawnej prowadzona jest działalność