STRONA GŁÓWNA

Aldona Uziębło analityk finansowy

   ALDONA UZIĘBŁO
Biegły rewident, doktor nauk ekonomicznych,
pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zawodowe pasje to finanse przedsiębiorstw
i analiza finansowa.
Cieszy mnie możliwość przekazywania tej wiedzy osobom, które chcą wykorzystać ją w praktyce gospodarczej.